Tuesday, September 14, 2010

Hva ønsker vi oss for Akershus?

Det er spørsmålet vi stiller oss når vi i programutvalget i disse dager jobber med det som på sikt skal bli programmet for Akershus Venstre.

Hva har vi gjort bra som vi kanskje kan gjøre enda bedre?
Hva ønsker vi å videreføre fra dagens situasjon?
Hva fungerer ikke og må endres?
Hva mangler vi som vi kanskje bør innføre?

Men enda viktigere enn dette:
Hvor ser vi for oss Akershus om 20 år og hva gjør vi for å komme dit?

Det handler om de langsiktige perspektivene.

Selv om fylkesvalget 2011 kun gjelder for en fire-års periode, gjelder det å ha fremtiden i sikte. Tenker vi i fire-års intervaller er det lett å havne i det Odd Einar Dørum i sin tid kalte "vanefremskrittet", hvor verden – eller Akershus – går fremover mer av vaner enn av planer. Tar vi oss derimot tid til å heve oss opp i et fugleperspektiv og få et overblikk, både over dagens situasjon og det som ligger foran oss, har vi større mulighet til å skape en visjon og legge planer for hvordan vi vil nå dette målet.

I kveld er det fellesmøte om programarbeidet i lokallagene i Akershus. Vi i programutvalget for fylkeslaget skal inspirere – og la oss inspirere av – arbeidet som foregår rundt omkring i kommunene. Jeg gleder meg!

No comments: