Friday, September 10, 2010

Foreldrepenger for næringsdrivende er ingen lek

I dag har jeg omsider levert fra meg søknad om foreldrepenger til NAV. Man skulle tro at det var en ganske grei affære, men ikke la deg lure – hvis NAV kan gjøre noe vanskelig, så gjør de det.

Som selvstendig næringsdrivende har jeg rett på 100 prosent dekning av foreldrepenger. Dette er relativt nytt, det var først fra juli 2008 at vi fikk denne rettigheten (takk, Venstre, for lang og iherdig innsats på dette feltet!). Før den tid ble vi avspist med 65 prosent dekning. Når dette nå er rettet opp i, skulle man tro at alt var fryd og gammen. Ikke helt.

Når like rettigheter ikke er så like
Mens ansatte får beregnet foreldrepengene ut fra inntekten de har når de går ut i permisjon, får vi som er næringsdrivende beregnet foreldrepenger på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene. Mens ansatte altså får med seg siste års lønnsøkning, blir det ikke gjort tilsvarende oppjustering for næringsdrivende. Om lønnen har økt fra det ene året til det neste, er det likevel bare gjennomsnittet for de tre siste årene som teller med.

Og når NAV sier "de tre siste årene", så behøver ikke det bety de tre siste årene fra og med i dag. Nei, det betyr mer sannsynlig de tre siste årene fra siste registrerte skatteoppgjør. For min del, som går ut i permisjon tre uker før skatteoppgjøret for 2009 blir offentliggjort, betyr det at det er årene 2006, 2007 og 2008 som skal telle - i følge NAV. Med andre ord skal inntjeningen min i 2006 være med og danne grunnlaget for hvor mye jeg skal få utbetalt i 2011. Er det andre enn meg som synes det er grådig urettferdig?

Argumentere, argumentere, argumentere
Nå er ikke jeg den som lar meg føyse inn i det byråkratiske systemet så lett, så jeg har dokumentert og argumentert for at det er årene 2010, 2009 og 2008 som skal telle. Dermed måtte halvårsregnskap utarbeides og regnskapsfører inn i bildet.

Jeg har også måtte argumentere for at lønnsinntekten jeg har hatt i år skal telle med. I følge saksbehandler hos NAV skal den ikke med i beregningsgrunnlaget siden jeg ikke lenger er ansatt i lokalavisa – dette til tross for at ansettelsen der har medført at næringsinntekten har blitt redusert siden det tross alt bare er så mange timer i døgnet man kan jobbe. Men når NAV selv skriver på sine sider at foreldrepenger for næringsdrivende skal beregnes "på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene", så mener jeg at lønnsinntekten må med all den tid den er pensjonsgivende inntekt. Så mens ansatte kan lever et to-siders skjema med noen få felter å fylle ut, har jeg sendt fra meg over 20 sider.

Lønn for strevet?
Men all denne dokumentinnsamligen og argumentasjonen har tatt tid. Jeg anslår at jeg har brukt 2-3 arbeidsdager på denne jobben. Likevel håper jeg at det har vært verdt det, og at jeg nå har gitt NAV så mye av papirer og argumenter at de til gjengjeld gir meg det jeg mener jeg har krav på i foreldrepenger. For oss som familie vil det utgjøre flere tusen kroner i forskjell hver måned.

Hvis så skjer, så er det ikke takket være NAV, som ikke har klart å gi et entydig svar de gangen jeg har snakket med dem. Istedet har jeg fått nye meninger og forslag for hver saksbehandler som har uttalt seg om saken. Jeg er heldig som er relativt god til å skrive og argumentere for meg og som er i god form såpass sent i svangerskapet. Men hva med de hvis styrke ikke ligger i denne biten, eller som har et svangerskap som tapper dem for krefter så de ikke orker papirmølla og den byråkratiske dansen NAV byr opp til?

Nei, foreldrepenge for næringsdrivende er ingen lek.

Vil du vite mer?

2 comments:

Monica said...

Jeg veit jo godt at det er sånn, men blir sint når jeg leser innlegget ditt likevel. Jeg følte meg regelrett mistenkeliggjort og som en snylter da jeg måtte kreve min rett fra NAV. Og sånn skal det da ikke være? Det bør i hvert fall ikke være sånn. Argh. Stå på krava!

Hanne said...

Jeg var selvstendig næringsdrivende da vi fikk Lillesøster, og jeg blir fremdeles litt kvalm og irritert ved tanken på den papirmølla det medførte. Blæh.

Det er ikke noe insentiv for å få flere kvinner på banen som næringsdrivende, i hvert fall.