Friday, September 17, 2010

Et politisk dyr

Tilfeldighetene ville det slik at da nyheten om at Dørum er villig til å bli ordførerkandidat i Oslo kom, var jeg nettopp ferdig med å lese ei bok om nettopp Dørum. Og etter å ha lest om byfile Dørum og alt han har gjort for Oslo er det vanskelig å tenke seg en bedre kandidat enn nettopp ham. Og da er det jo hyggelig å se at meningsmålingen i VG per 17.09 gir ham 52% av stemmene mot nestenmann, CI Hagens, 20%.

Boka heter Det politiske mennesket og er et festskrift til Odd Einar Dørum. Den er redigert av Torgeir Anda og har bidrag fra personer som Andreas Hompeland, Jørn Holme og Bernt Hagtvet. Rita Sletner er for øvrig den eneste kvinnen som har fått slippe til i dette festskriftet.

Boka gir et bilde både av Dørum, av Venstre og det politiske klimaet de siste tiårene. Hver av bidragsyterne har gitt sin egen vinkling, med Dørum som utgangspunkt. Frem trer et bilde av en mann som ikke bryr seg om eget kosthold eller utseende, men som bryr seg desto mer om de sakene og menneskene som til enhver tid opptar ham.

Noen ganger er tekstene tørre og kjedelige, andre ganger nære og engasjerende, og iblant er de virkelig interessante. Sistnevnte gjelder særlig tidligere PST-sjef, nå riksantikvar, Jørn Holmes kapittel om tiden i PST etter 11. september. Dørum fikk pepper fra flere hold for terrorloven han jobbet frem som justisminister i tiden etter 11.09, og i dette kapittelet går Holme gjennom de ulike hendelsene som var med å preget arbeidet både for PST og justisministeren.

Les mer:

No comments: