Tuesday, August 3, 2010

Venstre varsler omkamp om Hardanger

Regjeringen har sagt ja til strømmaster gjennom Hardanger der "alle" andre sier nei. Nå varsler Venstre omkamp om Hardanger og ber regjeringen endre energiloven.

– Regjeringen har gitt Statnett konsesjon til å strekke ny høyspentlinje i luft gjennom Hardanger. Når selv ikke naturen her er viktig nok til å bli hensynstatt fremfor rene økonomiske interesser, viser det at regelverket er alt for svakt, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

No comments: