Monday, August 2, 2010

Skal skrive historie

Nes Venstre har sett gjennom gamle protokoller fra lokallagets yngre dager. Nå går vi i gang med å nedtegne historien.

I lys av Norges Venstrelag og Akershus Venstres jubileumsmarkeringer de senere år, har også lokallagsleder Øystein Smidt sett gjennom gamle protokoller med tanke på at også Nes Venstre bør nedtegne sin egen historie mer systematisk.

– Vi skal forsøke å lage et historieskrift for Nes Venstre fra oppstart til i dag, hvor etterkrigstiden er der vi har mest dokumentasjon, sier Smidt.

I tillegg til Nes Venstres historie, er det tenkt at historieskriftet også skal inneholde en kort gjennomgang av Venstres og Akershus Venstres historie.

Et slikt historieskrift blir bedre jo mer materiale vi har å arbeide ut i fra. Hvis noen sitter på informasjon eller bilder fra personer og begivenheter tilknyttet Nes Venstre, oppfordrer vi dere derfor til å ta kontakt med lokallaget. Øystein Smidt kan nåes på e-post: oystein @ smidt.no og jeg kan nåes på e-post: sesselja @ gmail.com

No comments: