Friday, August 27, 2010

Bedriftskampanjen – vi er i gang!

I dag har jeg og leder for Nes Venstre, Øystein Smidt, vært på besøk hos en gründer og oppfinner på Auli. Dr. Freddy Johnsen er en ekte Petter Smart-type, og driver både med fiskefôr og har utviklet BackApp, en egen stol for de av oss med ryggproblemer. Johnsen fremstår som et overskuddsmenneske som ikke bare bobler over av ideer, men også får dem gjennomført.

Det var både interessant og lærerikt å høre ham fortelle om hvordan han gikk fra å være ansatt til å satse for seg selv; hvordan han tok en spontan idé og utviklet det til et produkt som nå selges i 11 land; og hvilke frustrasjoner og gleder han har møtt underveis.

Særlig fremhevet han SkatteFUNN som et positivt bidrag til utviklingen av produktet og firmaet, men han kommenterte også at det har blitt stadig vanskeligere å søke støtte gjennom denne ordningen.

SkatteFUNN ble opprettet i 2002 av Bondevik II-regjeringen, der Venstre var et av regjeringspartiene. Ordningen er et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats, og den gir støtte til forskning og utvikling (FoU) gjennom skattefradrag. En evaluering av ordningen, utført at Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at for hver krone som gis under SkatteFUNN, øker FOU-innsatsen i bedriftene med det dobbelte.

No comments: