Thursday, July 15, 2010

Venstremannen Paal Olav Berg

I forarbeidet med artikkelen om Berg gård fikk jeg selvsagt høre om motstandsmannen Paal Olav Berg (1873-1968). Historiebøkene i Nes er ikke akkurat overbefolket med kjente personer, så når noen har utmerket seg på et eller annet vis, får man før eller siden gjerne høre om dem.

Tok engasjementet inn i politikken
Paal Berg var riktignok ikke oppvokst i Nes, men som etternavnet antyder, kom familien fra Berg gård. Jeg har først om fremst hørt ham omtalt som en av frontfigurene for motstandsbevegelsen under krigen. Berg ledet den sivile hjemmefronten og ble senere formann for Hjemmefrontens Ledelse. Slikt står det respekt av, men jeg synes det var vel så interessant å oppdage at Berg også hadde vært politiker på sine yngre dager.

Før krigen var Berg en fremtreden jurist, kjent for sitt sosiale engasjement og rettferdighetssans. Dette brakte ham inn i politikken og i Venstre, og mange av de tingene vi tar for gitt i dag, har Berg vært med å utforme. Han var blant annet med utarbeide proposisjonen til det som skulle bli arbeidstvistloven, og han var formann for fabrikklovkomiteen som blant annet utredet 8-timers dagen.

Sosialminister og justisminister
Dette engasjementet førte ham videre inn i regjering. Han var en kort periode (halvannet år) sosialminister i Gunnar Knudsens regjering, hvor han bidro til at 8-timers dagen ble innført. Senere ble han justisminister i Mowinkels regjering. Her fremmet han bl.a. lover som trustloven og plenumsloven.

Da statsminister Nygaardsvold leverte sin oppsigelse etter frigjøringen i 1945, var det Paal Berg som fikk regjeringsoppdraget. Dette var en oppgave han skal ha vært lunke til, og han klarte da heller ikke å danne en ny samlingsregjering. Da var han da også blitt 72 år gammel. Men alderen kan likevel ikke ha lagt så voldsomt demper på arbeidslysten hans. Etter krigen var han nemlig både riksmeklingsmann i tre år og Norges representant i Europarådets menneskerettighetskomité i åtte år.

Vil du lese mer?

No comments: