Friday, July 2, 2010

Skuffende - men ikke overraskende?

Mediene melder i dag at regjeringen har sagt ja til kraftlinje i Hardanger. Et av Norges vakreste områder skal nå vandaliseres med en 90 kilometer lang høgspentledning i luftspenn fra 45 meter høye master.

At regjeringen går inn for denne løsningen er skuffende, men ikke overraskende. Gang på gang har de demonstrert at de mer enn gjerne går på tvers av fornuften og velger verste mulige løsning.
Med tanken på Navarsetes innlegg om lokaldemokratiet i Dagsavisen i dag, er det nærliggende å minne henne og regjeringskameratene på at lokaldemokratiet i områdene som blir berørt, slettes ikke ønsker denne monsterledningen der:
Spørsmålet om nye kraftlinjer i Hardanger handlar om miljøvern. Men det handlar også om respekt for det lokale folkestyret. Eit samla politisk miljø i Hordaland har sagt klart frå at dei ikkje ynskjer den planlagde kraftlinja, og motstanden i lokalbefolkninga er massiv. Dette folkelege engasjementet fell likevel for døve øyrer i regjeringsapparatet, og hardingane har måtte leve i uvisse gjennom heile det raudgrøne styret.
(...)

Forsynings- og beredskapssituasjonen i Bergensområdet må sikrast. Venstres landsstyre meiner planane om ei ny kraftlinje i luftspenn må leggjast på is, og at andre og meir miljøvenlege alternativ må vurderast, mellom anna sjøkabel. Det fortener miljøet, og det fortener befolkninga i Hardanger.

No comments: