Wednesday, July 28, 2010

Raumerne på Bårhaug

Bårhaug gård i Skogbygda ble presentert i lørdagens avis. Mens hovedbygningen har vært gjennom en rekke ombygginger og restaureringer som gjør at den i dag fremstår som ganske anderledes enn da den ble bygget, har gården en historie som strekker seg århundrer tilbake.

Bårhaug er en omskriving av Borgarhaug, og Borgarhaug var den gamle bygdeborgen som raumerne bygde en gang for 1500 år siden eller så. Hva de gamle bygdeborgene var brukt til, vet man ikke sikkert, men teoriene er mange. Noen tror de var forsvarsverk, andre at de var et tilfluktsted, atter andre at de kan ha vært et rituelt samlingssted.


På Bårhaug står det ikke bare ett, men to, stabbur. Det ene har stabbursklokke fra 1876, og denne klokken ringte gårdskarene inn til dugur, middag og kvelds.

Takk til John og Tone Scharning som inviterte meg og leserne inn på gården og inn i historien.

No comments: