Monday, July 19, 2010

Jeg – en trussel?

Jeg er selvstendig næringsdrivende. I 7 år har jeg skapt min egen arbeidsplass, jeg har livnært meg ved hjelp av min egen stå-på-vilje og kabale penneføring. For å gjøre dette har jeg måtte navigere meg frem i jungelen av regler og forskrifter og byråkrati - noen ganger så kompliserte at de rådene jeg har fått fra offentlige instanser har vist seg å være riv ruskende gale. Som takk for dette har jeg blitt belønnet med dårligere sosiale goder og høyere skatter.

Hva med å gjøre det lettere for oss som driver for oss selv? Hva med å gi oss tilsvarende rettigheter som ansatte?

Nei, det går ikke – i alle fall ikke om du heter Lars Egeland og er stortingsrepresentant for SV. I følge ham er nemlig folk som meg en trussel:

“Slik arbeidslivet utvikler seg, og ikke minst reglene fra EU og EØS, er flere enkeltpersonforetak en farlig vei, da selskapene brukes til å omgå regler og forhold i arbeidslivet, som f.eks. allmenngjøringsinstituttet, solidaransvar, innsynsrett osv. (…) En utvikling der det gis lettelser for å bli registrert, og som gjør det mer attraktivt å drive «selvstendig næringsvirksomhet» uten å avklare arbeidstakerbegrepet opp mot sjølstendig næringsvirksomhet, mener jeg uten tvil vil være en trussel mot det ordinære arbeidsgiver-/arbeidstakerforholdet, en effektiv måte å drive fagforeningsknusing på. (…) Men vi har ikke behov for å gjøre det enda mer attraktivt å drive enkeltpersonforetak på bekostning av vanlig tilsetting.”


Jeg må innrømme at jeg sitter her med haka ned på knærne etter denne uttalelsen. Nesten halvparten av Norges selskaper er enkeltpersonsforetak!

Med en slik innstilling fra herr Egeland er det kanskje ikke så rart at antall ansatte i statlig sektor har økt med 10% i løpet av de fire første årene til Stoltenberg-regjeringen. Tenk så fint det hadde vært om vi alle var statsansatte.

Problemet er bare: hvem skal da skape verdiene som de rødgrønnes byråkrater skal forvalte …?


Vil du lese mer?

2 comments:

Gunn Beate said...

VRÆÆÆÆÆÆL!!!

Sesselja said...

Ja, du kan så si.