Wednesday, July 28, 2010

Hvor går landbruket?

Når man bor i Norges største kornkommune, kan man ikke unngå å få med seg debatten som foregår om norsk landbruk. I Nes har vi rundt 800 gårdsbruk, men nesten ingen fulltidsbønder. Økonomien er rett og slett ikke god nok til at de kan leve av jordbruket alene. Derfor drar mange daglig ut av bygda for å tjene penger, før de vender hjem til bygda for å drive gård. Hvorfor er det slik?

Over på bloggen Venstremikkel har Christian Mikkel Dobloug skrevet litt om sine tanker omkring grenser for norsk landbruk:

Venstres landbrukspolitikk er fremtidsrettet, og pragmatisk. Vi vil sette bonden fri, vi vil at bønder på vestlandet skal kunne selge cideren sin fra gårdsutsalg og slippe å selge via et vinmonopol og andre fordyrende ledd. Vi ønsker at bønder i tillegg til å levere kjøtt, melk, egg og andre produkter til industrien skal kunne selge sine produkter rett til markedet til en pris som forbruker og bonde kan leve godt med. Vi ønsker at de gårdsbrukene som ikke er effektive nok skal kunne legge om driften og finne sin nisje innen annen type landbruk enn det tradisjonelle. Vi vil ha levende bygder, levende bygder som er levende som et resultat av et moderne effektivt landbruk der bønder kan leve av sine gårder i stedet for å gå på tiggerferd til Oslo hvert år og be pent om penger fra den til hver tid sittende regjering.
Du kan lese hele innlegget her.

No comments: