Wednesday, June 23, 2010

Vi trenger en bedre småbedriftspolitikk

Jeg er en bedrift. Eller i det minste et foretak. Et enkeltpersonsforetak. Jeg har valgt å skape min egen arbeidsplass, og for det straffes jeg. Jeg betaler mer i skatt og avgifter enn lønnstakere, og som takk får jeg mindre sosiale rettigheter. En slik behehandlig gjør det ikke fristende å ta risikoen ved å starte opp for seg selv. Mange gjør det likevel, men enda flere våger ikke.

Derfor trenger vi en ny og bedre politikk for småbedrifter, enkeltpersonsforetak og gründere. For å si det ubeskjedent, så trenger Norge flere som meg, som Gunn Beate, som Knirk, som Mikkel, som flere til - Norge trenger mennesker som tør å skape arbeidsplasser, for seg selv og for andre. Og da må vi legge forholdene til rette for det.

Venstre har i dag lansert 15 punkter for en bedre gründerpolitikk, og her er det mye bra. Noen av punktene er ikke relevant for meg personlig, et av dem er jeg litt i tvil om, og andre er helt klart fulltreffere.


<– Foto: Daniel Rugaas


Her er Venstres 15 punkter for en bedre gründerpolitikk:
1. Rett til bunnfradrag (næringsfradrag) for selvstendig næringsdrivende.
2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning (”Business Angles”) for å sikre langsiktig kapital.
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.

4. Reduksjon av trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende.

5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende (egen sykdom, barns sykdom, pensjon mv)
6. Fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.

9. Økt fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og fjerne timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.

13. Redusere næringslivets kostnader knyttet til regler, skjemavelde og offentlig rapportering med 25 pst innen 2012. Opprette et eget norsk regelråd (etter modell fra svensk suksess).
14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.

15. Et mer fleksibelt arbeidsliv – midlertidige ansettelser/overtid/permisjon mv.

Nå som jeg har barn i magen og om noen måneder skal ut i permisjon, er jeg takknemlig for Venstres utrettelige kamp for å bedre forholdene for næringsdrivende. Takket være dem kan jeg gå ut i permisjon med full lønn akkurat som ansatte, istedet for å bli avspist med 65% av lønna.

Nå krysser jeg fingrene og håper at de skal klare å få gehør for mer av gründerpolitikken. I forhold til min egen situasjon er jeg spesielt begeistret for punkt 1, 4 og 5, men jeg skulle gjerne sett alle punktene gjennomført.

Vil du lese mer?
  • Aftenposten skrev i fjor om hvordan selvstendig næringsdrivende straffes.
  • NARF (Norges autorisderte regnskapsføreres forening) mener selvstendig næringsdrivende må få næringsfradrag på lik linje med minstefradraget for ansatte.
  • Bedriftsforbundet kritisk til at daværende finansmininster Kristin Halvorsen avviste forslaget om næringsfradrag.

2 comments:

Gunn Beate said...

Tenk hvis, da. Det hadde føltes rettferdig!

Sesselja said...

Det hadde hjulpet mye å få næringsfradrag på lik linje med minstefradraget!