Saturday, June 26, 2010

Til å grøsse av

Morgenbladet har denne uken en lengre artikkel av filosof Martha C. Nussbaum, som mener vi er inne i en global utdannelseskrise:

Det er radikale endringer på gang i hva demokratiske samfunn lærer sine barn, og disse endringene er ikke særlig gjennomtenkte. Nasjonene og deres utdannelsessystem er tørste på nasjonal profitt, og de kvitter seg ubekymret med ferdigheter som trengs for å holde demokratiet i live.

Hvis denne trenden fortsetter, kommer land over hele verden snart til å produsere generasjoner av nyttige, føyelige, teknisk adekvate maskiner, heller enn fullstendige borgere som kan tenke selv, kritisere tradisjoner og forstå betydningen av andre menneskers lidelse og prestasjoner.

No comments: