Tuesday, June 22, 2010

Det liberale dilemma

De fleste som interesserer seg for liberal ideologi, politikk eller Venstre kommer før eller senere over uttrykket "det liberale dilemma". Uttrykket stammer fra filosof Hans Skjervheim og hans essay Det liberale dilemma, som tar utgangspunkt i de liberale prinsippene.

En av hovedtankene i den liberale ideologien er at frihet skal gjelde for alle, overalt, og at enkeltmennesket skal ha makten i eget liv. Det er en flott tanke, og for mange av oss en selvfølgelig tanke, men Skjervheim påpeker at det finnes visse feller i denne tankegangen, nemlig det liberale dilemma.

Hva er så det liberale dilemma? Skjervheim har summert det opp i denne setningen:
Når dei liberale prinsippa vert sette absolutt, forvandler det heile seg til absolutt illiberalitet.
Ved å tviholde på den absolutte frihet, forvandles den istedet til en autoritær tanke. Dette er ikke bare en teoretisk idé, men et dilemma vi stadig møter i hverdagen og i samfunnsdebatten. Hvor går grensen for hva vi kan tolerere av illiberale handlinger? Og kan det i det hele tatt finnes en slik grense hvis vi mener at alle er fri til å handle som de vil? Sosialliberalismen forsøker å balansere dette, uttrykt i slagordet "frihet for den enkelte, ansvar for hverandre", uten helt å slippe fri fra dilemmaet.

Skjervheim skriver:
Det eg her har kalla det liberale dilemma er eit gjennomgåande dilemma, på litt ulike måtar vedkjem det oss alle. Vi er alle, om enn ikkje alle på same måte, arvtakarar etter den franske revolusjon og dei liberale prinsippa frå opplysningstida.

Vil du lese mer?
  • Skjervheims essay er å finne i boka Det liberale dilemma og andre essay, utgitt av Tanum i 1968. Boka kan lånes (eventuelt som fjernlån) ved ditt lokale bibliotek.
  • Liberaleren.no har også skrevet om det liberale dilemma.
  • Morgenbladet har en artikkel om det liberale dilemma som er tilgjengelig på nett.

No comments: